Công ty Bệnh Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Seoul Center công bố chính sách bảo mật thông tin cá nhân, dữ liệu của khách hàng mà seoulcenter.vn thu thập, lưu trữ và xử lý thông qua wesite “https://seoulcenter.vn/”.

Chúng tôi cam kết những thông tin cá nhân và dữ liệu khách hàng sẽ được bảo mật tuyệt đối trong suốt quá trình sử dụng website này. Chúng tôi sẽ nỗ lực và áp dụng các biện pháp phù hợp theo quy định để tất cả thông tin khách hàng đã cung cấp cho website được bảo mật và tránh sự truy cập trái phép của bên thứ 3 (ngoài nhà cung cấp nền tảng).

Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo mọi thông tin khách hàng được ngăn chặn bởi các truy cập trái phép nằm ngoài khả năng kiểm soát của công ty. Viện thẩm mỹ Seoul Center sẽ không chịu trách nhiệm với bất cứ hình thức khiếu nại, tranh chấp hay thiệt hại nào khi liên quan đến những truy cập trái phép ngoài thẩm quyền quy định.

Chúng tôi khuyến nghị khách hàng nắm rõ thông tin về quyền lợi của mình khi sử dụng các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp trên website này. Bằng việc đăng ký tại website https://seoulcenter.vn/, đồng nghĩa khách hàng xác nhận đã đọc và hiểu rõ chính sách bảo mật của chúng tôi, đồng ý xác nhận cung cấp những thông tin cá nhân cho website https://seoulcenter.vn/.

Dưới đây là các cam kết của Công ty Bệnh Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Seoul Center sử dụng để bảo mật thông tin khách hàng phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam, trong đó bao gồm:

Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Khách hàng chấp nhận và đăng ký thông tin cá nhân trên website này để tư vấn miễn phí sẽ được chúng tôi thu thập, bao gồm những nội dung:

 • Họ và tên;
 • Số điện thoại;
 • Email;
 • Nội dung cần tư vấn;
 • Mọi thông tin cá nhân cung cấp được chúng tôi thu thập nhằm mục đích phục vụ nhu cầu của khách hàng, đảm bảo quyền lợi cá nhân, vận hành và duy trì chất lượng dịch vụ của Công ty Bệnh Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Seoul Center.

Công ty Bệnh Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Seoul Center không chịu trách nhiệm đối với thông tin mang tính riêng tư hoặc nội dung nằm ngoài thẩm quyền của website “https://seoulcenter.vn/”.

Phạm vi sử dụng thông tin

Những thông tin khách hàng mà chúng tôi thu thập sẽ được sử dụng cho các mục đích sau đây:

 • Hỗ trợ giải đáp các thắc mắc liên quan đến tất cả dịch vụ của Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Seoul Center và đặt lịch hẹn khi khách hàng có nhu cầu.
 • Hỗ trợ tư vấn cho khách hàng về dịch vụ đã đăng ký cũng như các chính sách ưu đãi về dịch vụ của Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Seoul Center.
 • Thông báo các chương trình khuyến mãi và quyền lợi khách hàng được hưởng khi thực hiện dịch vụ.
 • Liên lạc với khách hàng thông qua thông tin cá nhân trong những trường hợp đặc biệt.
 • Ngoài ra, thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được chúng tôi sử dụng để hỗ trợ quản lý tài khoản khách hàng; Vận hành và duy trì chất lượng dịch vụ; Thống kê số liệu liên quan đến việc sử dụng website của Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Seoul Center.
 • Tất cả thông tin cá nhân thu thập sẽ được phục vụ với mục đích nội bộ và cung cấp cho các đơn vị liên kết của chúng tôi.
 • Trong trường hợp được yêu cầu kiểm tra của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc các bên liên quan hợp pháp, chúng tôi có trách nhiệm cung cấp dữ liệu và thông tin khách hàng theo quy định của pháp luật. Ngoài trường hợp này, không ai có quyền truy cập vào thông tin cá nhân của khách hàng.

Thời gian lưu trữ thông tin

Tất cả thông tin cá nhân mà khách hàng cung cấp được chúng tôi lưu trữ trên máy chủ của website https://seoulcenter.vn/.

Các dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ và xóa bỏ cho đến khi có yêu cầu và đề nghị từ phía khách hàng. Tuy nhiên, lịch sử dữ liệu thông tin cá nhân của khách hàng liên quan đến các giao dịch hay dịch vụ chăm sóc khách hàng của chúng tôi thì vẫn được Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Seoul Center quản lý và lưu hành nội bộ.

Những đơn vị hoặc tổ chức được tiếp cận với thông tin cá nhân

Sau đây là những đối tượng được tiếp cận với thông tin cá nhân của khách hàng cung cấp, bao gồm:

 • Công ty Bệnh Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Seoul Center.
 • Các đơn vị liên kết với Công ty Bệnh Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Seoul Center nhằm mục đích hỗ trợ, cung cấp các dịch vụ liên quan cho khách hàng.

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Công ty Bệnh Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Seoul Center

 • Địa chỉ: 375 Nguyễn Thượng Hiền, Phường 11, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: 1800 3333
 • Email: [email protected]

Phương thức và công cụ giúp khách hàng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân

Khi có nhu cầu kiểm tra, cập nhật, chỉnh sửa hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình, khách hàng có quyền yêu cầu với chúng tôi bằng cách liên hệ với Ban Quản trị website thông qua số điện thoại: 1800 3333

Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại khách hàng khi thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc bị đánh cắp nằm ngoài phạm vi thông báo

 • Dữ liệu, thông tin cá nhân của khách hàng đã được cam kết bảo mật theo đúng quy định và chính sách bảo vệ thông tin cá nhân. Hoạt động thu thập, sử dụng thông tin khách hàng được cho phép khi có sự đồng ý của khách hàng đã đăng ký, trừ những trường hợp pháp luật cho phép truy cập.
 • Không được sử dụng, chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ thông tin cho bên thứ ba nào khác (trừ đơn vị cung cấp nền tảng, các đơn vị liên kết với chúng tôi hoặc trường hợp bắt buộc khác theo quy định của pháp luật) liên quan đến thông tin cá nhân của khách hàng mà không có sự đồng ý từ phía khách hàng.
 • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin khách hàng bị tấn công làm rò rỉ, đánh mất thông tin của khách hàng, chúng tôi có trách nhiệm thông báo cho cơ quan có thẩm quyền để điều tra và xử lý kịp thời.
 • Đề nghị khách hàng nếu có bất cứ khiếu nại nào liên quan đến về nội dung bảo mật thông tin vui lòng liên hệ với Ban Quản trị của website, đồng thời cung cấp các bằng chứng, chứng minh để chúng tôi có cơ sở giải quyết tất cả các khiếu nại của khách hàng

Trong trường hợp phát sinh khiếu nại, chúng tôi sẽ xác minh lại đúng thông tin, chứng cứ mà khách hàng cung cấp. Nếu đúng như phản ánh từ phía khách hàng, chúng tôi sẽ xử lý theo đúng quy định đã cam kết.

Trường hợp khiếu nại vượt quá thẩm quyền của mình, Công ty sẽ bàn giao mọi thông tin và chứng cứ cho các cơ quan chức năng xử lý. Cùng với đó, Công ty vẫn phối hợp hỗ trợ để đảm bảo quyền lợi tốt nhất dành cho khách hàng.

Mọi vấn đề tranh chấp phát sinh giữa Công ty Bệnh Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Seoul Center và khách hàng sẽ được giải quyết trên cơ sở thương lượng. Trong trường hợp không đi đến thỏa thuận mong muốn, một trong hai bên có quyền đưa vụ việc ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền để được giải quyết tốt nhất.

>>> Nguồn tại: seoulcenter.vn